matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: zad1uzasadnij że ciąg (an) jest monotoniczny
a1 =−2 
an+1= an +4n2 −1 n≥1
zad2 ile jest licz ujemnych wśród sześciu początkowych wyrazów ciągu (an)
a1 = −2  
an1 =2nan n≥1
6 lut 14:45
getin: Zad. 1 an+1−an = 4n2 − 1, a wyrażenie 4n2−1 jest dodatnie dla każdego n≥1 co oznacza że ciąg jest rosnący (czyli monotoniczny) Zad. 2 Obstawiam, że zamiast an1 powinno być an+1
 an+1 
Wtedy

= 2n co oznacza że iloraz ciągu jest zawsze dodatni co przy danym
 an 
pierwszym wyrazie a1=−2 oznacza że wszystkie 6 początkowych wyrazów będą ujemne a1 = −2 a2 = −4 a3 = −16 a4 = −96 a5 = −768 a6 = −7680
6 lut 14:51
anna: dziękuję bardzo i przepraszam za błędny zapis
6 lut 18:12
anna: wzorując się na poprzednich przykładach chciałam rozwiązać następujące zadani ile jest liczb ujemnych wśród sześciu początkowych wyrazów ciągu (an)
a1 =−2  
an+1 =2 − nan n≥1
an+1 / an = 2/an − n ale dalej nie wiem
6 lut 18:40
.: Pomysł z dzieleniem jest średni w tym przypadku. an+1 + nan = 2 Zauważ, że jeżeli an < 0 to na pewno an+1 > 0 A jeżeli (n+1)an+1 > 2 to an+2 < 0 Dodatkowo można zauważyć że skoro a1 to liczba całkowita, n będzie liczba naturalna, 2 jest liczba naturalna to an będzie liczba całkowita dla każdego n. Związku z tym w tym ciągu będziemy mieli na przemian dodatni i ujemny wyraz ciągu.
6 lut 18:53
anna: dziękuję
6 lut 23:05