matematykaszkolna.pl
Rozwiąż całkę krzywoliniową Nord:(1,0)(3,1)(3x2+1+4xy2)dx+4x2ydy=∫31(3t2+1+4t*02)*1dt+∫104*32*t2*1dt Czy tak powinno być?
6 lut 13:42
6 lut 16:23