matematykaszkolna.pl
Ciągi Maciek: Suma n początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego o wzorze an = 24−n różni się od sumy wszystkich jego wyrazów o mniej niż 0,001. Wyznacz wszystkie wartości n. Zapisz obliczenia.
5 lut 21:43
.: I problem polega na? Wzór na sumę nieskoncz9nego ciągu geometrycznego znasz? Wzór na sumę n wyrazów ciągu ge9metrycznego znasz? To w czym problem?
5 lut 21:58
Jolanta: Jak ktoś umie to problemu nie ma Próbowałam zrobić to zadanie ale coś nie bardzo mi to idzie a1= 8 a2=4 q=1/2
 a1 8 
S=

=

16
 1−q 1/2 
 1−qn 
Sn=a1*

,=16−16*(1/2)n
 1−q 
S−Sn<0,001 16*(1/2)n<0,001 i tutaj zaczynają się schody
6 lut 11:47
Jolanta: (12)−4*(12)n<0,001 (12)n−4<0,001 ( 12)10=11024=0,00096 (12)9=1512=0,0019 <12)10<0001 n−4=10 n=14
6 lut 19:43