matematykaszkolna.pl
LOGIKA ADAM: Liczba −2 jest dwa razy większa od −1 czy też −4. Proszę o dowód.
3 lut 21:25
kerajs: To kolejny przykład na to, że język potoczny nie zawsze ma swój matematyczny odpowiednik. Czy dwupiętrowiec jest dwa razy głębszy od jednopiętrowca czy też czteropiętrowca ?
6 lut 12:45