matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka Uczeń: W sekretariacie ośrodka szkoleniowego są trzy pudełka z długopisami. W pierwszym jest 25 długopisów, w drugim 30 a w trzecim 15. Wśród długopisów są niepiszące. W pierwszym pudełku są 4 takie w drugim 6, a w trzecim 2. Jurek wyjął jeden długopis z losowego wybranego pudełka. Długopis okazał się niepiszący. Oblicz prawdopodobieństwo, że pochodzi on z trzeciego pudełka.
23 lis 19:54
wredulus_pospolitus: Tradycyjne podejście do tematu: Prawdopodobieństwo warunkowe: A −−− wylosowanie z trzeciego pudełka B −−− wylosowanie niepiszącego:
 2 
P(AnB) =

 15 
 4 6 2 
P(B) =

+

+

 25 30 15 
 P(AnB) 
P(A|B) =

= ....
 P(B) 
23 lis 20:09
df:
9 cze 20:45
df:
9 cze 20:45
df:
9 cze 20:45
df:
9 cze 20:46