matematykaszkolna.pl
Dobrać (o ile jest to możliwe) parametry, aby funkcja f była różniczkowalna na R matqq: Dobrać (o ile jest to możliwe) parametry a, b tak aby funkcja f była różniczkowalna na R. 𝑓(𝑥) = { sin 𝑥 𝑑𝑙𝑎 𝑥 < 0 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ≥ 0} Obliczyłem z pochodnych jednostronnych granice, b wyszło równe 1, ale a przy liczeniu pochodnej prawostronnej jest pomnożone przez x0 = 0, więc ostatecznie granica wychodzi b, czyli 1, porównując do pochodnej lewostronnej. Czy da się wyznaczyć a?
20 lis 21:04
wredulus_pospolitus: jaki wyciągamy z tego wniosek Taki, że dla a∊ R ∧ b = 1 funkcja f(x) będzie różniczkowalna w R
20 lis 21:17