matematykaszkolna.pl
Trapez wykaż Rock progresywny: Wykaż ze jeśli pierwsza i druga linia średnia są sobie równe to przekątne trapezu są wzajemnie prostopadłe
20 lis 20:33
kott: rysunek komentarze dopisz sam ..........
20 lis 21:26
Pink Floyd: Dziękuje Jakby coś było dla mnie niejasne to dopytam potem
20 lis 21:39
Mila: Równoległobok EMFN ma równe przekątne⇔ jest prostokątem. Ciekawostka−wg A. Łomnickiego matematyka lwowskiego( Geometria 1914 r. ) czworokąt EMFN miał nazwę równoległoboku prostokątnego ( przekątne równe i połowiące się)
20 lis 22:56
kott: miau.....miau emotka
20 lis 23:03