matematykaszkolna.pl
Zmienna losowa typu ciągłego milek: Niech X będzie zmienną losową typu ciągłego o gęstości f(x) = ax gdy x należy <0,2> 0 gdy x nie należy <0,2> a) Wyznacz wartosc stałej a b)Wyznacz wzór na dystrybuante F(x) zmiennej losowej X c) Obliczyć prawdopodobieństwa P(X>0,75), P(−1<=X<=1) d) Obliczyc wartość oczekiwaną EU zmiennej U gdzie U=2X−1 stala z podpunkty a) wychodzi 1/2. Jakaś dobra dusza pomóc rozwiązać ?
20 lis 15:37
chichi: czy potrafisz liczyć elementarne całki? emotka
20 lis 16:24
chichi: jak już policzysz te całki i wyznaczysz dystrybuantę, to dalej tak: (c) P(a ≤ X ≤ b) = F(b) − F(a) (d) E(aX + b) = aE(X) + b, gdzie E(X) = xf(x)dx
20 lis 16:33
milek: a jak obliczyć dystrybuante?
20 lis 19:47
chichi: no jak to jak? chodzisz na zajęcia? F(x) = x f(t)dt. Włącz jakiś filmik na yt, zobacz jak się wyznacza i daj znać co Ci wyszło, to będziemy działać dalej emotka
20 lis 21:53
20 lis 22:04