matematykaszkolna.pl
Macierze, układ równań liniowych Olivia: Proszę o pomoc! Jest to zadanie z macierzy. Mam odpowiedź do tego równania, ale nie wiem jakim sposobem zostało to rozwiązane. Rozwiąż układ równań liniowych:
2x+y−3z=0  
−x+2y+z=0
x+8y−3z=0 
Odpowiedź:
  
X=α α∊R
  
18 lis 23:10
. : Którykolwiek ze znanych Ci sposobów. Ja przeważnie robiłem Gaussem.
18 lis 23:40