matematykaszkolna.pl
równanie Good:
 x2 x 
Ile rozwiązań ma równanie x=

−cos

+2 w przedziale [0,10]?
 50 2 
18 lis 12:20
wredulus_pospolitus: x2 − 50x + 100 = 50cos(x/2) (x−25)2 − 525 = 50cos(x/2) Oszacuj kiedy lewa strona ma szansę być w przedziale [−50 , 50] Zauważ czy funkcje L(x) i P(x) będą monotoniczne w tym przedziale. Wyciągaj wniosek
18 lis 12:40