matematykaszkolna.pl
Trygonometria Bartosik : Wyznacz wszystkie rozwiązania równania 2 2sin x− 7cos x− 5 = 0 należące do przedziału ⟨0,2π ⟩ . Dlaczego jak wychodzi t1=−3 i t2= −1/2 to odrzucam t1? Dlaczego nie −1/2? Nie rozumiem tego. Błagam niech ktoś wytłumaczy.
15 lis 18:40
ABC: najpierw napisz prawidłowo równanie
15 lis 18:51
chichi: bo pewnie, podstawiono t = sin(x) ∊ [−1,1], stąd t = −3 odpada emotka
15 lis 18:59
Krzysiek: To naprawdę takie jest równanie? Dla mnie 22sinx−7cosx−5=0 A jakie dałes podstawienie ?
15 lis 19:17
Bartosik : Czemu do t mamy podstawić −1,1?
16 lis 12:22
Krzysiek: Po pierwsze przestan być ignorantem Zapisuj przedziały jakie maja byc Po drugie nie napisałes jakie to równanie jest bo w zaleznosci od tego jest inne podstawienie .
16 lis 12:26
Bartosik : Nie każdy rozumie matematykę tak jak ty. 2sin2x− 7cos x− 5 = 0 należące do przedziału ⟨0,2π>
16 lis 12:30
Krzysiek: No tak . Mamo bija mnie . Zapis musi być jednoznaczny . Z tym sie zgadzamy? 2sin2x to nie to samo co 2 2sinx Jesli jest 2sin2x−7cosx−5=0 2(1−cos2x)−7cosx−5=0 zrobisz podstawienie t∊<−1,1> bo zbior wartossci funkcji f(x)=cosx i tez f(x)=sinx jest od <−1,1> Natomiast jest jest rownanie postaci 22sinx−7cos −5=0 to podstawienie bedzie inne Sinus x i cos x przedstawiasz za pomoca tangensa .
16 lis 12:43