matematykaszkolna.pl
liczby Czwartoklasista: wyznacz liczbę naturalną mniejszą od 1000, która przy dzieleniu przez 10 daje resztę 9, a przy dzieleniu przez 21 − resztę 20.
15 lis 17:01
wredulus_pospolitus: 10x + 9 = 21y + 20 ; x i y ∊ N 10(x−2) = 21y − 9 10(x−2) = 21(y−9) +189 − 9 10(x−2) = 21(y−9) + 180 10(x−20) = 21(y−9) z tego wnioskujemy: x = 41 lub x = 62 lub x = 83 oraz: y = 19 lub y = 29 lub = 39 wyznacz liczby
15 lis 17:21
xd: xd
15 lis 18:54
Czwartoklasista: 15 lis 17:21 wredulus Dziękuję za pomoc. Ogarnę to na spokojnie. Pozdrawiam
16 lis 01:09