matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka 004: ile jest liczb czterocyfrowych, których cyfry należą do zbioru {0,2,4,6,8} i nie mogą się powtarzać, a ich suma jest większa od 12?
15 lis 13:36