matematykaszkolna.pl
Zalesnosc Baszar: Zadanie Sprawdź czy odwzorowanie jest liniowe T: R3 →R2 T(x1 , x2, x3 ) =(x1 , x3)
14 lis 20:54