matematykaszkolna.pl
Cosinus nierówność Zuhause : Jak to policzyć Cos(3x−1)>0
14 lis 16:41
Mila: rysunek
 π π 

+2kπ<3x−1<

+2kπ
 2 2 
dokończ
14 lis 17:13