matematykaszkolna.pl
Wykaż, że funkcja f(x) = x - p{x} nie jest różnowartościowa. matqq: Wykaż, że funkcja f(x) = x − x nie jest różnowartościowa.
13 lis 21:31
getin: f(0) = 0 − 0 = 0 f(1) = 1 − 1 = 1 − 1 = 0 f(0) = f(1) Funkcja która dla dwóch argumentów przyjmuje tę samą wartość, nie jest różnowartościowa
13 lis 21:33