matematykaszkolna.pl
Wykaż zbieżność ciągu (tw. o ciągu monotonicznym i ograniczonym) alek: Wykaż zbieżność ciągu (tw. o ciągu monotonicznym i ograniczonym) 1 / 12 + 1 / 22 + ... + 1 / n2 Z monotonicznością nie mam problemu, ale jak obliczyć ograniczenie z góry?
13 lis 21:23
jc:
1 1 1 

+

+ ... +

22 32 n2 
 1 1 1 
<

+

+ ... +

 1*2 2*3 (n−1)*n 
 1 1 1 1 1 1 
=(1−

) + (


) + ... + (


) = 1−

< 1
 2 2 3 n−1 n n 
dlatego 1+1/22+1/32+ + ... + 1/n2 < 2
13 lis 21:38