matematykaszkolna.pl
Napisz wzór funcji kwadratowej w postaci iloczynowej Marysia: funkcje f(x) = 1/7x2 + bx + c oraz g(x) = dx2 − 2x + e mają te same miejsca zerowe. Dodatkowo wykresem funkcji f jest parabola, która ma wierzchołek w punkcie W=(−1, −7) Przedstaw wzory obu tych funkcji w postaci iloczynowej. Pomocy, bo mam jakieś totalne zacmienie
13 lis 15:42
chichi: dla funkcji f posiadasz wspolczynnik kwadratowy oraz wierzcholek, no to wychodząc z postacią kanonicznej funkcji kwadratowej otrzymasz jawny wzor funkcji.
13 lis 16:29
jaś:
13 lis 16:35
Marysia: ok, a tą drugą funkcję jak rozpisać?
13 lis 17:13
Litlle Mint: A jakie Ci wyszły miejsca zerowe funkcji f?
13 lis 17:30
chichi:
1 

(x + 1)2 − 7 = 0 ⇔ (x + 1)2 = 49 ⇔ |x + 1| = 7 ⇔ x = 6 ∨ x = −8
7 
 2 
teraz ze wzorów Viete'a mamy:

= 6 − 8 = −2 ⇔ d = −1
 d 
zapisz teraz postacie iloczynowe i po wszystkim emotka
13 lis 18:12