matematykaszkolna.pl
Grafy - programowanie kubarozruba: Napisz program, który wczytuje liczbę wierzchołków i krawędzi oraz pary wierzchołków, a następnie tworzy macierz sąsiedztwa i wypisuje ją w czytelnej formie.
13 lis 15:39
kubarozruba: Czy mógłby ktoś wytłumaczyć jak grafy powiązane są z macierzami sąsiedztwa?
13 lis 15:40
jc: M = macierz sąsiedztwa Mi j = 1, jeśli wierzchołek i jest połączony krawędzią z wierzchołkiem j w przeciwnym wypadku Mi j = 0
13 lis 16:16