matematykaszkolna.pl
Równanie The Trust: Rozwiąż równanie
 1 
x2−log22x−log2x2

=0
 x 
 1 
x2−log22x−log2x2=

i x>0
 x 
Jeśli teraz obustronnie zlogarytmuje obie strony równania( logarytmem przy podstawie x) to takze musze zrobić załozenie ze x≠1. tak powinno być? Ogólnie moge zlogarytmować takim logarytmem ? logxx2−log22−log2x2= logxx−1 2−log22x−log2x2=−1 3−log22x−2log2x=0 log22x+2log2x−3=0 log2x=t i t∊R t2+2t−3=0 Δ=16
 −2−4 
t1=

=−3
 2 
 −2+4 
t2=

=1
 2 
 1 1 
log2x=−3 x=2−3=

=

 23 8 
log2x=1 x=2
 1 
Odp. x=

oraz x=2
 8 
Mam jeszcze takie pytanie Gdyby zamiast równania była nierówność . To logarytmując obustronnie (logarytmem przy podstawie x ) to wtedy musiałbym rozwiążac dwie nierównośći 1) dla x∊(0,1) i x≠1 i wtedy następuje zmiana zwrotu nierównośći 2) dla x>1 i wtedy zwrot nierowności nie ulega zmianie ?
12 lis 17:53
The Trust:
12 lis 20:33