matematykaszkolna.pl
Dowodzenie liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne Iga: Wykaż, że jeżeli a, b, c są różnymi od zera liczbami rzeczywistymi takimi, że a=b/c2; b=c/a2 i c=a/b2 to |abc|=1.
12 lis 15:42
Saizou : W wyrażeń z założenia mamy, że a2= b2= c2= Później mnozymy stronami i otrzymamy (abc)2=1 labcl = 1
12 lis 16:07