matematykaszkolna.pl
Statystyka, dowód wariancji Freak: Udowodnić, że suma kwadratów odchyleń elementów szeregu od ich średniej arytmetycznej jest mniejsza niż suma kwadratów odchyleń od jakiejkolwiek innej liczby. Czyli dla szeregu rozdzielczego przedziałowego wykazać, że: k
 1 
⋀ S2 <

∑ (xi − a)2 * ni
 n 
a ≠ x i=1 x − średnia arytmetyczna Ktoś ma jakiś pomysł?
11 lis 22:53
ABC: standardowo rozpisujesz (xi−a)2=(xi−x+x−a)2 i potem trochę żonglerki sumami , nie chce mi się pisać bo długie
12 lis 08:09