matematykaszkolna.pl
XXX The Trust: x2+4xcos(xy)+4=0 oraz x2+4xcos(x2)+4=0 przedstawić w postaci sumy dwóch składników nieujemnych
11 lis 01:02
. : x2 + 4xcos(x2) + 4 = x2 + 2*x*(2cos(x2)) + 4cos2(x2) + 4sin2(x2) = = (x + 2cos(x2))2 + 4sin2(x2) = 0 I masz sumę dwóch nie ujemnych składników. Drugi dokładnie tak samo
11 lis 08:21
The Trust: Dziękuje .
11 lis 10:10