matematykaszkolna.pl
na czworokacie Magda : Na trapezie rownoramiennym o kącie ostrym 30° i przekątnej o długości D opisano okrąg o promieniu R. Długość promienia tego okręgu jest równa.
10 lis 18:43
baybay: R=d
10 lis 18:55
Magda : czemu?
10 lis 18:57
baybay: rysunek Okrąg opisany na trapezie ABCD jest też opisany na trójkącie ABD to z tw. sinusów dla ΔABD
d 

=2R
sin30o 
........... R=d
10 lis 19:06