matematykaszkolna.pl
Równanie Little Mint: Rozwiąż równanie trygonometryczne : sin(5x)+sin(x)+2sin2x=1 2sin2x=1−cos(2x) sin(5x)+sin(x)−cos(2x)=0 2*sin3x*cos(2x)−cos(2x)=0 cos(2x)(2*sin(3x)−1)=0 cos(2x)=0 lub 2sin(3x)−1=0
 π 
cos(2x)=cos

 2 
 π 
2x=

+kπ ik∊Z
 2 
 π  
x=

+

 4 2 
lub
 1 
sin(3x)=

 2 
 π 
sin(3x)=sin

 6 
 π 5 
3x=

+2kπ lub 3x=

π+2kπ i k∊C
 6 6 
 π 2  2 
x=

+

kπ lub x=

+

 18 3 18 3 
 π  π 2  2 
Odp. x=

+

, x=

+

kπ , x=

+

 4 2 18 3 18 3 
9 lis 22:59
bumm: k∊ℤ
9 lis 23:04
Little Mint: Jestem przyzwyczajony do starej notacji i czasami się mylę Dzięki za zwrócenie uwagi na to
9 lis 23:07