matematykaszkolna.pl
yyyyy Little Mint: Sprawdz tożsamośc
 x x 
2(cos(2x)+ctg(2x))=ctg

−tg

 2 2 
 1 
1cosec(x)=

to wtedy będzie (dobrze ?)
 sin(x) 
 1 
cosec(2x)=

 sin(2x) 
 cos(2x) 
ctg(2x)=

 sin(2x) 
 1 cos(2x) 
L= 2(cosec(2x)+ctg(2x))= 2[

+

]
 sin(2x) sin(2x) 
 1+cos(2x) 2*2cos2(x) 
L= 2[

]=

=2ctg(x)
 sin(2x) 2sin(x)*cos(x) 
 ctg2(x/2)−1 x x 
2ctg(x)= 2*

= ctg

−tg

 2ctg(x/2) 2 2 
Tozsamośc jest prawdziwa ale zrobic odpowiednie założenia
9 lis 18:22