matematykaszkolna.pl
Funkcja kwdratowa janek: Z Klasy liczącej 35 osób na wycieczkę pojechała pewna liczba osób. Każda osoba, która pojechała wysłała kartkę do tych co pozostali w szkole. Ile osób wyjechało jeżeli liczba wysłanych kartek jest największa z możliwych
9 lis 17:40
mkf07: x − ilość osób, które pojechały na wycieczkę ( 35 − x) − tyle kart wysłała 1 osoba (bo tyle osób zostało w szkole) x(35 − x) − tyle kart zostało wysłanych ilość wszystkich wysłanych kart jest funkcją zmiennej x: f(x) = x(35 − x) Taka funkcja ma dwa miejsca zerowe: x1 = 0 i x2 = 35.. Jeśli wierzchołek paraboli ma współrzędne (p,q), ze względu na to, że parabola ma ramiona skierowane w dół druga współrzędna wierzchołka jest wartością największą. Wartość największa q przyjmowana jest dla argumentu p.
 0 + 35 
Ale p =

= 17,5, a przecież liczba osób nie może być ułamkowa, zatem ilość osób,
 2 
które wyjechały jest równa 17 lub 18 (rozwiązania te są symetryczne).. Odp. wyjechało 17 lub 18 osób.
9 lis 20:50