matematykaszkolna.pl
Przestrzeń wektorowa : Czy A = {f : f(2) = f(7)} jest podprzestrzenią przestrzeni wektorowej F(R,R)?
9 lis 11:39
jc: TAK f∊A ⇒ f(2)=f(7) ⇒ k f(2) = k f(7) ⇒ kf ∊ A f, g ∊ A ⇒ f(2)=f(7) i g(2)=g(7) ⇒ f(2)+g(2) = f(7)+g(7) ⇒ f+g ∊A
9 lis 11:46
: a dla f(7) = 2 + (f1)?
9 lis 11:49
: nie będzie bo 4 + g(1) + h(1) ∉A?
9 lis 11:51
: albo że 2k + k*g(1) ∉A?
9 lis 11:52