matematykaszkolna.pl
LOGIKA kubarozruba: Czy podana formuła jest tautologią? (p ∨ q ⇒ r) ⇒ (p ⇒ r) ∨ (q ⇒ r)
8 lis 21:46
ABC: tabelkę zerojedynkową zrób
8 lis 22:41