matematykaszkolna.pl
zasada szufladkowa : Udowodnij, że spośród 37 liczb naturalnych da się wybrać 7 takich, których suma jest podzielna przez 7.
8 lis 19:37
: ?
8 lis 19:54
: z reszty mod 7 co nie?
8 lis 19:58
: czy nie brakuje tutaj warunku, że wśród nich nie może być podzielnych przez 7?
8 lis 20:04
: inaczej byłoby 6*6 możliwych reszt + 1 dowolna i wszystko cacy
8 lis 20:04
g: Jest 7 szufladek. Do n−tej (n=0..6) szufladki wrzucamy liczby które dają resztę n przy dzieleniu przez 7. Jeżeli któraś szufladka pozostanie pusta, to w którejś innej musi być co najmniej 7 liczb, które po zsumowaniu dzielą się przez 7. Jeśli żadna szufladka nie jest pusta to sumujemy po jednej liczbie z każdej szufladki i ta suma też dzieli się przez 7.
8 lis 22:10