matematykaszkolna.pl
rownowaznosc jOla: czy moge zaprzeczyc to p ∨ q ⇔ ¬p ⇒ q zgodnie z zaprzeczeniem równoważności podanej na tej stronie? Czy wystarczy ze podstawie pod p i q lewa i prawwa strone pod ten schemat? https://www.matma.net.pl/logika.php
8 lis 17:24