matematykaszkolna.pl
Cyklometryczne 1: Oblicz arcctg(tg15π/7)
8 lis 14:32
. : Wskazowka: tgx = ctg(jakiego kąta)
8 lis 14:39
1: no tgx = ctg(3π/2 + x) tak>?
8 lis 14:41
1: aa dobra kumam xD czyli to = 3π/2 +15π/7...
8 lis 14:41
1: i od tego − kπ = ... − 2π tak?
8 lis 14:43
1: 3pi/2 − x** i wyjdzie 5pi/14, czy to jedyny sposób?
8 lis 14:52
Mila:
 15π 
tg(

)=tg(2π+π/7)=tg(pi/7)
 7 
 π  
tg(

)=ctg(

)
 7 14 
   
arcctg(ctg(

)=

 14 14 
8 lis 18:49