matematykaszkolna.pl
Ciągi MaRiUsZ: Oblicz ograniczoność ciągu an = 2 − √n
7 lis 20:08
1: nie jest ograniczony z dołu, z góry przez 2
7 lis 22:22