matematykaszkolna.pl
xxxxxxxxxxx Little Mint: Rozpatrzmy taką koniukcje
 π 
sin(x+

)=1 i sin(4x)=1 jest prawdziwa gdy te równości zachodzą jednocześnie czyli
 3 
 π π 1 
x+

=

+2kπ x=

π+2kπ
 3 2 6 
i
 π π l 1 1 
4x=

+2lπ x=

+

π =

π+

l gdzie k i l∊Z
 2 8 2 8 2 
Porównuje oba argumenty
 1 1 1 
π(

+2k)=π(

+

l)
 6 8 2 
1 1 1 


=

l−2k
6 8 2 
1 1 

=

l−2k
24 2 
A ta równośc jest fałszywa bo l i k są całkowite więc i cała koniunkcja jest fałszywa
7 lis 19:04
Little Mint: Czy to rozumowanie jest dobre? Potrzebne mi to jest do takiego zadania Dowieśc że równanie (sinx+3cosx)*sin(4x)=2 nie ma rozwiazan Doprowadziłem to równanie do postaci
 π 
sin(x+

)* sin(4x)=1
 3 
więc jest sinα*sinβ=1 wtedy i tylko wtedy gdy sinα=sinβ=1 lub sinα=sinβ=−1 Teraz jeśli to rozumowanie jest OK to jeśli w ten sam sposób udowodnie że druga równośc jest fałszywa to równanie to nie ma rozwiązan
7 lis 19:18