matematykaszkolna.pl
Równanie Little Mint:
 x x 5 
sin4

+cos4

=

 3 3 8 
 x x x x 5 
(sin2

+cos2

)2−2sin2

*cos2

=

 3 3 3 3 8 
 x x 5 
1−2sin2

*cos2

=

 3 3 8 
 x x 3 
−2sin2(

)*cos2(

)=−

 3 3 8 
 x x 3 
sin2(

)*cos2(

)=

 3 3 16 
 x x 3 
(sin

*cos

)2=

 3 3 16 
1 2 3 

sin2(

x}=

4 3 16 
 2 3 
sin2(

x)=

 3 4 
 2 3 2 3 
sin

x=

lub sin

x=−

 2 2 3 2 
 2 π 
sin

x=sin

 3 3 
2 π 2 π 

x=

+2π*k lub

x=π−

+2π*k (policze
3 3 3 3 
Bedzie to jedna para rozwiązan Druga para rozwiązan
2 π 2 π 4 

x=−

+2π*k lub

x= π−(−

)+2π*k=

π+2π*k i k∊C(policzę
3 3 3 3 3 
7 lis 15:04
Adamm: Ty jesteś 6latek, tak?
7 lis 15:29