matematykaszkolna.pl
Odległość pomiędzy punktami na prostej Żółcień: Dany jest punkt A(5,6), należący do prostej y=x+1. Podaj współrzędne punktu B, jeżeli jest zawarty w tej samej prostej, a jego odległość od punktu A wynosi 52. Bardzo proszę o pomoc.
7 lis 12:47
Żółcień: Aj, już nie trzeba. Wymyśliłem już, że wystarczy narysować okrąg o środku w punkcie A i promieniu 52 i policzyć punkty przecięcia okręgu z prostą.
7 lis 13:00