matematykaszkolna.pl
Równanie tryg Little Mint: Rozwiąż równanie trygonometryczne cosx=−sinx cosx=−cos(pi/2−x) x=−(π/2−x)+2kπ 0=−π/2+2kπ a drugi pierwiastek jaki by był? Co zrobiłem żle ?
7 lis 01:01
Little Mint: Równanie trygonometryczne wyjściowe jest takie 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0 Po przekształceniach jest (cosx+sinx)(2cosx+1)=0 cosx+sinx=0 lub 2cosx=−1 chodzi o to rownanie cosx+sinx=0 cosx=−sinx sinx=cos(π/2−x) cosx=−cos(π/2−x)
7 lis 01:07
wredulus_pospolitus: cosx + sinx = 2sin(x + 45o) jak 'dojść' do tego? zapisz:
 2 2 
cosx + sinx = 2[

cosx +

sinx) = ... z teraz wartość 2/2 zapisz w
 2 2 
postaci trygonometrycznej i skorzystaj ze wzoru na sinusa sumy kątów
7 lis 02:12
Little Mint: Dobrze. Już widzę . Dziękuje
7 lis 03:29