matematykaszkolna.pl
Równanie trygonometryczne Little Mint: Rozwiąz równania trygonometryczne
 1−tgx 
1)

=1+sin2x
 1+tgx 
tgx≠−1 i cosx≠0
 cosx−sinx 
1−tgx=

 cosx 
 cosx+sinx 
1+tgx=

 cosx 
1−tgx 

=1+sin2x
1+tgx 
 cosx−sinx 

=1+sin2x
 cosx+sinx 
(cosx−sinx 

−sin2x−1=0
cosx+cosx 
cosx−sinx−(cosx+sinx)−2sinxcosx(cosx+sinx) 

=0
cosx+sinx 
−2sinx−2sinxcos2x−2sin2xcosx 

=0
cosx+sinx 
−2sinx(1+cos2x+sinxcosx) 

=0
cosx+sinx 
−2sinx=0 lub 1+cos2x+sinxcosx=0 (a to nigdy nie równa sie0 −2sinx=0 x=0+kπ i k∊C Jest taka odpowiedz jak w zbiorze zadań Ale mam do tego równania takie pytanie W tym momencie
cosx−sinx 

=1+sin2x
cosx+sinx 
1(cosx−sinx) 

=1+sin2x
−1(cosx−sinx 
−1= 1+sin2x −2=sin2x a to brak rozwiązan Dlaczego tak nie można było zrobić bo mnie bardzo korciło tak zrobić ?
7 lis 00:15
Adamm: Bo a+b to nie to samo co −(a−b)
7 lis 03:13
Little Mint: Tak. Racja . Nie pomyślałem o tym .Dzięki za rozjaśnienie
7 lis 03:30
jc: Stawiaj spacje! Czytelniejszewzoryułatwiająrozwiązanie.Możntakpisać,tylkopoco?
cos x − sin x 

= 1 + sin 2x = 1 + 2sin x cosx
cos x + sin x 
cos x − sin x = cos x + sin x + (cos x + sin x) 2 sin x cos x 0 = 2 sin x + 2 sin x cos x (cos x +sin x) sin x = 0 lub 2 + 2cos2x + 2cos x sin x = 0 2 + 2cos2x + 2cos x sin x = 3 + cos 2x + sin 2x = 3 + 2 cos(2x − π/4) mamy więc: sin x = 0 lub cos(2x−π/4)= −3/2 myślę jednak, że gdzieś się pomyliłem ...
7 lis 09:08
jc: a może się nie pomyliłem? 3/2 > 1, więc pozostaje sin x = 0 czyli x=2kπ. W takim razie już wcześniej powinno być to jasne i jest. 1 + cos2x + cos x sin x ≥ 1 + (sin 2x)/2 ≥ 1/2 > 0
7 lis 09:17
. : Alternatywne podejście 'na to samo kopyto' :
cosx − sinx 

= 1 + sin(2x)
cosx + sinx 
cosx + sinx − 2sinx 

= 1 + sin(2x)
cosx + sinx 
 2sinx 

= 2sinxcosx
 cosx+sinx 
 1 
2sinx[

+ 1] = 0
 cosx + sinx 
 1 1 
sinx = 0 ∨

= − 1 ⇔

= − 2 ⇔ sin(45o+x) = − 2/2
 cosx + sinx sin(45o + x) 
7 lis 09:31
. : Ja rozumiem że: "do wspólnego mianownika i na jeden ułamek" jest uniwersalnym pomysłem, ale czemu sobie czasem nie ułatwić życia?
7 lis 09:34
. : Dobra.... Widzę gdzie dałem ciała emotka
7 lis 09:36
Little Mint: Dziękuje za wszystkie porady emotka
7 lis 11:09
Adamm: Dla mnie ze spacją czy bez niej, podobną energię trzeba użyć żeby to odczytać
7 lis 13:33