matematykaszkolna.pl
równoległość wektorów Konrad: Znaleźć wszystkie takie wartości parametru λ ∈ R, że wektory b r = [λ, λ + 1, −4λ] oraz s = [−λ, λ, −2] w przestrzeni R3 są równoległe.
6 lis 20:17
Maciess: r = k * s gdzie k to jakas stała. Spróbuj stworzyc układ i go rozwiązać
6 lis 22:26