matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: ze zbioru liczb {1 2 3 } losujemy trzy razy jedną cyfrę ze zwracaniem i tworzymy liczbę trzycyfrową Wykonaj drzewko dla tego doświadczenia zapisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Następnie a) wyróżnij kolorem gałęzie odpowiadające zdarzeniom elementarnym sprzyjającym zdarzeniu A − otrzymana liczba jest liczbą podzielną przez 6 b) zapisz przy krawędziach drzewa odpowiednie prawdopodobieństwa i na tej podstawie oblicz P(A) bardzo proszę o narysowaniu drzewka
6 lis 19:56
wredulus_pospolitus: nieee serio
6 lis 20:00
wredulus_pospolitus: rysunek tylko część gałęzi tutaj narysowałem ... bo reszta się już nie mieści
6 lis 20:03