matematykaszkolna.pl
Równanie kwadratowe Little Mint: Dowieśc ,że jeśli a+b>c oraz |a−b|<c to równanie a2x2+(b2+a2−c2)x+b2=0 nie ma pierwiastków rzeczywistych
6 lis 12:55
jc: Δ = −(a+b+c)(a+b=c)(a+c−b)(−a+b+c) |a−b| <c −c < a − b < c 0 < a − b + c 0 < −a + b + c Poza tym 0 < a+ b − c Dodając stronami i dzieląc przez 2 otrzymujemy 0 < a+b +c Mnożąc stronami uzyskujemy Δ <0 Ale może można prościej...
6 lis 13:07
Little Mint: Dzięki
6 lis 13:12
Little Mint: Znalazłem takie rozwiązanie go zadania a+b>c i |a−b|<c to c>0 Więc obie strony tych nierówności sa nieujemne . Z tego a+b>c jest równoważna nierówności (a+b)2>c2 (a−b)2<c2 Δ=(b2+a2−c2)2−4a2b2 Δ=(b2+a2−c2+2ab)*(b2+a2−c2−2ab) Δ=[(a+b)2−c2]*[(a−b)2−c2]<0 (+) (−) Nie ma rozwiążan
6 lis 20:54