matematykaszkolna.pl
Funkcja Little Mint: Dana jest funkcja f postaci f(x)=sin2x−cosx+2(|a|−1)sinx−a+1
 π 
a) Wartośc funkcji w punkcie x=

jest liczbą ujemną .Jaką liczbą jest a?
 3 
b) Wyznacz zbiór wartości parametru a dla których rozwiązaniami równania f(x)=0 są tylko liczby postaci
π 5 

+2π*k lub

π+2π*k i k∊Z
6 6 
f(x)= 2*sinx*cosc−cosx+2|a|sinx−2sinx−a+1
 π 
f(

)<0
 3 
1)dla a≥0 |a|=a
 3 1 1 3 3 
2*

*


+2a*

−2*

−a+1<0
 2 2 2 2 2 
3−1 

+3a−3−a+1<0
2 
3−1+23a−23−2a+2<0 2a(3−1)<3−1
 3−1 
a<

 2(3−1) 
 1 
a<

 2 
2) dla a<0 |a|=−a Wykorzystam obliczenia z 1) 3−1−2a3−23−2+1<0 −2a(3+1}<3−1
 1−3 
a>

 2(3+1) 
 3 
a>

−1 <0
 2 
 3 1 π 
Odp. Dla a∊(

,

) funkcja dla argumentu x=

przyjmuje wartości ujemne
 2 2 3 
Jak podejść do podpunktu b)
5 lis 23:38
Little Mint:
 3 1 
Dla a∊(

−1,

) ma być
 2 2 
5 lis 23:43
. : Pierwsza mysl: 1. Podstawiasz jedno rozwiązanie, wyznaczasz 'a'. Podstawiasz to 'a' i wyznaczasz jakie będa rozwiązania. 2. Podstawiasz drugie rozwiązanie i ponawiasz procedurę.
6 lis 09:31
Little Mint:
 π 1 
sin

=

 6 2 
 π 3 
cos

=

 6 2 
 π 1 3 3 1 1 
f(

)=2*

*


+2|a|*

−2*

−a+1
 6 2 2 2 2 2 
|a|=a dla a≥0
5 180o*5 

π=

= 150o
6 6 
 1 
sin(180o−30o)= sin30o=

 2 
 5 3 
cos

π=−

 6 2 
 5 3 3 1 1 
f(

π)= −

−(−

)+2|a|*

−2*

−a+1
 6 2 2 2 2 
|a|=a dla a≥0 Dla a≥0 sin2x−cosx+2asinx−2sinx−a+1=0 2sinx*cosx−cosx+2a*sinx−2sinx−a+1=0 cosx(2sinx−1) ale dalej nie wiem jak to rozłożyc
6 lis 11:39
wredulus_pospolitus: tam masz sin2x a nie 2sinx emotka
6 lis 13:38
wredulus_pospolitus: dla x = π/6 + 2kπ f(π/6) = sin(π/3) − cos(π/6) + 2sin(π/6)[ |a| − 1 ] + (a−1) = = |a| − a −−−> dla a ≥ 0 jest to spełnione −−− no to mocny problem, ale damy radę f(x) = sin(2x) − cosx + 2sinx(a−1) − (a−1) = = 2sinxcosx − cosx + (a−1)[2sinx − 1] = [2sinx − 1]*[cosx + (a−1)]
 3 
f(x) = 0 ⇔ sinx = 1/2 (super) cosx = 1−a −−−> więc a > 2 lub a = 1−

 2 
to było to łatwiejsze
6 lis 13:45
wredulus_pospolitus: teraz dla x = 5π/6 + 2kπ f(5π/6) = −3/2 − (−3/2) + |a| − 1 − a + 1 = |a| − a = 0 ⇔ |a| ≥ 0 i mamy dokładnie to samo rówanie
6 lis 13:50
Little Mint: Dobrze . Zajmę sie tym .
6 lis 13:58
Little Mint: Teraz tak patrze i widzę że niepotrzebnie to rozbijałem i przez to rozmazał mi sie rozkład cosx(2sinx−1)+(a−1)2sinx−1(a−1) =cosx(2sinx−1)+(a−1)(2sinx−1)= (2sinx−1)[cosx+(a−1)]=0
 1 
sinx=

to rozwiązanie jest dobre lub
 2 
cosx=−(a−1)=1−a <−1 trzeba tak i wtedy a>2 Ostatecznie a∊(2,) Dzięki za pomoć
6 lis 20:32