matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: ze zbioru liczb { 7 8 9 ...251} losujemy jedną liczbę oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia a) A − wylosowana liczba w wyniku dzielenia przez 3 daje resztę 1
5 lis 19:53
. : Policz ile jest taki liczb. Najpierwsza taka liczba jest 7, największą jest 250. Masz pomysł jak to policzyć?
5 lis 20:01
a: |Ω|=251−7+1=245 A : 7,10,..... ,250 tworzą ciąg arytm. r=3
 250−7 
ich ilość to n=

+1= 82
 3 
|A|=82
5 lis 20:06
Monika: Policzmy, ile liczb jest w omedze moc. 7, 8, 9, 10, ...251 − to c. arytm. a1= 7, r=1 an=251 Z wzoru na an obliczymy n, czyli ile jest wszystkich liczb an= a1 +(n−1) *r 251 = 7 + (n−1) *1 n=245 Liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1 to: 10, 13, 16, 19, ... itd, czyli kolejny ciąg arytm. a1 = 10, r= 3, an = ? Jaka będzie ostatnia z nich? 251 odpada, bo przy dzieleniu przez 3 (w słupku) daje resztę 2 250 pasuje, bo przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Więc mamy an=250 Wstaw a1, r oraz an tego drugiego ciągu do wzoru na an i masz już moc zbioru A, czyli |A|. To teraz wystarczy obliczyć prawdopod. dzieląc moc A przez moc omegi.
5 lis 20:11
Monika: Ach, pomyliłam się. W tym II ciągu pierwsza jest nie 10 tylko 7 emotka
5 lis 20:12
anna: dziękuję
5 lis 21:14