matematykaszkolna.pl
postać trygonometryczna liczby zespolonej Justyn762: Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa i przedstawić w postaci trygonometrycznej.
 π 
z= 1+cosα + isinα (0≤α<

)
 2 
5 lis 15:55
k: Wykorzystaj wzory:
 α 
1 + cosα = 2cos2(

)
 2 
 α α 
sin(α) = 2sin(

)cos(

)
 2 2 
5 lis 17:06
Justyn762: proszę o wytłumaczenie skąd biorą się te wzory
6 lis 21:32
Little Mint: sin(2α)= 2*sinα*cosα stąd sinα=2sin(α/2)*cos(α/2) 1+cosα=2cos2(α/2) 1= cos0o=cos0 cos0+cosα= zastosuj wzor na cosα+cosβ
6 lis 21:48