matematykaszkolna.pl
prawdopododbieństwo - dowód mata: (a) Niech A i B będą zdarzeniami takimi, że 0 < P(A), P(B) < 1. Pokazać, że P(B | Ac) < P(B | A) ⇐⇒ P(A) < P(A | B)
5 lis 13:42
wredulus_pospolitus: co dla Ciebie oznacza AC
5 lis 13:55
wredulus_pospolitus:
 P(A'nB) P(AnB) 
P(B|A') =

<

= P(B|A)
 P(A') P(A) 
P(A')P(AnB) > P(A)P(A'nB) /// P(A') = 1 − P(A) P(AnB) − P(A)P(AnB) > P(A)P(A'nB) P(AnB) > P(A)[ P(AnB) + P(A'nB) ] //// P(A'nB) + P(AnB) = P(B) P(AnB) > P(A) * P(B)
P(AnB) 

> P(A)
P(B) 
P(A|B) > P(A) c.n.w.
5 lis 13:58
mata: A nie trzeba w obie strony pokazać( P(A) < P(A | B)⇒P(B | Ac) < P(B | A))?. czy mozna uzasadnić że przekształcenia sa tutaj równoważne
5 lis 14:04
mata: Ac − dopełnienie
5 lis 14:04
wredulus_pospolitus: przekształcenia są równoznaczne −−− przejście 'z góry do dołu' i 'z dołu do góry' jest tak samo poprawne.
5 lis 15:04
wredulus_pospolitus: równoważne*
5 lis 15:06