matematykaszkolna.pl
Równanie W: Jesli jest
1+tgx+tg2x+tg3x+.......+tgnx+...... 

= 1+sin2x
1−tgx+tg2x+......+(−1)n*tgnx+..... 
to licze a1=1 q=tgx |q|<1 x∊(−pi/4+kπ,kπ)U(pi/4+kπ,kπ)
 a1 1 
S=

=

 1−q 1−tgx 
W mianowniku bedzie na przemian (+) i (−) jak policzyć S?
5 lis 12:40
a: rozpatrz dwa podciągi (1+tg2x+tg4x+......)− tgx(1+tg2x+tg4x+...) −tgx(1+tg2x+tg4x+...) = (1−tgx)(1+tg2x+tg4x+..) a1=1 , q=tg2x
 1 
S=

 1+tgx 
5 lis 13:29
W: Sliczne dzięki emotka
5 lis 13:39