matematykaszkolna.pl
xxxxx W: rysunek Dane są zbiory A={x∊R: x5−4x3−8x2+32≥0 B={x∊R: log0,1(4−x2>log0,1(6x−3) a) Wyznacz zbiór AUB oraz A∩B b*) Wyznacz zbiór (A\B)∩C gdzie C={x∊R: (2+3)x+(p[2−3})x<4 Zbiór A) x5−4x3−8x2+32≥0 x3(x2−4)−8(x2−4)≥0 (x3−8)(x2−4)≥0 x3−8=(x−2)(x2+2x+4)=0 to x=2 x2−4=0 to x=2 lub x=−2 x=2 pierwiastek podwójny i x=−2 pojedynczy x5−4x3−8x2+32≥0 dla x∊[−2,) Zbiór B ) Założenia 4−x2>0 to x∊(−2,2) 6x−3>0 to x>2 D=(−2,2) log0,1(4−x2)>log0,1(6x−3) 4−x2<6x−3 −x2−6x+7<0 x2+6x−7>0 Δ=36+28=64
 −6−8 
x1=

=nie należy do dziedziny
 2 
 −6+8 
x2=

=1 −nalezy do dziedziny
 2 
log0,1(4−x2)>log0,1(6x−3) dla x∊(1,2) AUB=[−2,) A∩B=(1 ,2) b) Teraz zbiór C)
 (2+3*2−3 4−3 1 
2+3=

=

=

 2−3 2−3 2−3 
(2+3)x=t i t>0 bo funkcja wykladnicza ma Zw=(0,)
 1 
t+

<4
 t 
 1 
t+

−4<0
 t 
t2−4t+1<0 Δ=12 12=23
 4−23 
t1=

=2−3>0
 2 
t2= 2+3>0 Wracam do podstawienia (2+3)x=2−3 x=−2 2+3)x=2+3 x=2 (2+3)x+(2−3)x<4 dla x∊(−2,2) (A\B)∩C=(−2,1)
4 lis 16:07
Monika: Wydaje mi się, że się machnąłeś w wyliczeniach dziedziny dla zbioru B. Bo masz tam 6x−3>0 więc powinno wyjść x> 1/2 a masz x>2.
4 lis 18:11
W: Tak Moniko masz racje powinno byc x>0,5 Liczyłem w pamięci i sie pomyliło emotka
4 lis 18:41
Monika: Jasne, zdarza się nawet mistrzom emotka
4 lis 20:11