matematykaszkolna.pl
logarytm W: Oblicz log2sin18o+log2cos36o= log2(sin18o*cos36o)
 sin18o*cos36o*cos18o sin18o*cos18o*cos36o 
sin18o*cos36o=

=

=
 cos18o cos18o 
 sin36o*cos36o sin72o sin(90o−18o 
=

=

=

=
 2cos18o 4cos18o 4cos18o 
 cos18o 1 

=

 4cos18o 4 
 1 
log2

=?
 4 
 1 
2x=

 4 
2x= 2−2 x=−2 log2(sin18o*cos36o)= −2
4 lis 14:09
W: Jest do rozwiązania takie równanie cosx*ctgx−sinx=cos(U{4x}{log2sin18o+log2 cos36o) zalozenie sinx≠0 stąd x≠0+kπ i k∊C
 cosx 
cosx*

−sinx= cos(−2x)
 sinx 
cos2x−sin2x 

=cos2x
sinx 
cos2x 

=cos2x
sinx 
Stąd wynika ze aby ta równość zachodziła to sinx musi być rowny jeden
 π 
sinx=1 dla x=

+2kπ i k∊C
 2 
4 lis 20:25
W: Ale gdzieś zgubiłem jedno rozwiązanie bo w odpowiedzi do zadania jest jeszcze
 π  
x=

+

 4 2 
4 lis 20:41
k: sinx = 1 ∨ (cos(2x) = 0 ∧ sinx ≠ 0)
4 lis 21:16
W: A wytlumaczysz skąd ten drugi warunek ? dzięki
4 lis 21:58
a: sinx≠0 cos2x= cos2x*sinx cos2x(sinx−1)=0 cos2x=0 v sinx=1
4 lis 22:22
W: A chciałem tak zrobić i sobie uprościłem . Jeszcze raz dzięki
4 lis 22:51