matematykaszkolna.pl
W koło o promieniu długości R jak32: W koło o promieniu dłigości R wpisujemy trójkąty równoramienne o kącie pomiędzy ramionami 2alfa. Jaki kąt pomiędzy ramionami ma trójkąt o największym polu
4 lis 12:44
wredulus_pospolitus: rysunek Podobieństwo trójkątów wykorzystaj w celu zmaksymalizowania pola.
4 lis 12:47