matematykaszkolna.pl
Równanie i wykres W: rysunek Jest równanie postaci x*(y+1)*(x+y2+y)+y4+y3 =0 a) Dla jakiej wartości parametru y dane równanie ma dwa różne rozwiązania ujemne ? b) Narysuj w układzie współrzędnych figurę opisaną danym równaniem i na podstawie otrzymanego wykresu określ liczbe rozwiążaqń danego równania w zależności od 1) parametru y gdy x jest niewiadomą 2) parametru x gdy y jest niewiadomą. a) Po wymnożeniu mam (xy+x)(x+y2+y)+y4+y3=0 x2y+xy3+xy2+x2+xy2+xy+y4+y3=0 (x2y+x2)+(xy3+2xy2+xy)+(y4+y3)=0 x2(y+1)+x(y3+2y2+y)+y4+y3=0 (y+1)*x2+(y3+2y2+y)*x+y4+y3=0 Δ=b2−4*a*c Δ=(y3+2y2+y)2−4(y+1)(y4+y3) Δ=y6+4y4+y2+4y5+2y4+4y3−4y5−4y4−4y4−4y3 Δ=y6−2y4+y2 Z tego mam 3 pierwiastki podwójne y=−1 , y=0 ,y=1 y6−2y4+y2>0 dla y∊(−,−1)U(−1,0)U(0,1)U(1,) Zeby były dwa rózne pierwiastki ujemne to musi byc
 −(y3+2y2+y) 
1)

<0
 y+1 
 y4+y3 
2)

>0
 y+1 
 y3+2y2+y 
1) −

<0
 y+1 
 y(y2+2y+1) 

<0
 y+1 
 y(y+1)2 

<0
 y+1 
−y(y+1)<0 −y2−y<0 y2+y>0 y(y+1)>0 dla y∊(−,−1)U(0,)
 y4+y3 
2)

>0
 y+1 
y3(y+1) 

>0
y+1 
y3>0 dla y∊(0,) Dla m∊(0,1)U(1,) rownanie to ma dwa rózne pierwiastki ujemne Co do b) We wskazówce do zadania jest tak Doprowadz to równaie do postaci (y+1)(x+y)(x+y2)=0 Zacząłem tak x*(y+1)*[x+y(y+1)]+y3(y+1)=0 Teraz nie wiem jak wyciągnąc ten (y+1) tam gdzie mnozenie
3 lis 19:52
jc: A gdyby zapisać równanie w postaci (x+y2)(x+y)(y+1) = 0 ? (a) y > 0, y≠1
3 lis 23:10
W: jc Zależy mi teraz jak dojść do tej postaci . Do a) Odpowiedz jest taka jak w zbiorze zadań Może siłowo to rozwiązałem ale wyszło . Pozdrawiam
3 lis 23:18
jc: f=x*(y+1)*(x+y2+y)+y4+y3 Patrzymy na f, jak na wielomian zmiennej y. Dla y = −1 mamy zero, a więc powinien wyłączyć się czynnik y+1. f= (y+1) [x(x+y2+y)+y3] Teraz czynnik g=x(x+y2+y)+y3. Dla y=−x mamy zero. Spróbujmy wyłączyć x+y. g=x(x+y) + xy2+y3 = x(x+y) + (x+y)y2 = (x+y)(x+y2) i gotowe f= (y+1)(x+y)(x+y2)
3 lis 23:29
W: Serdeczne dzięki .
3 lis 23:48